Počátek století & česká meziválečná scéna

Nedílná součást naší kultury a vývoje dějin umění 20. století. Moment, který ve sbírce představuje pozoruhodný vývojový dokument k etapám a směrům následujícím.

Kubistické zátiší (s lahvemi a dýmkou)

Geometrie a konstruktivizmus 60.–80. let

Nefigurální, geometrické práce poslední třetiny 20. století dnes hodnotíme jako zásadní a nedílnou součást naší poválečné výtvarné scény. Akcent je zde mimo jiné kladen především na díla a členy Klubu konkretistů z let 1967-1971.

Časoprostorová plastika

Česká malba druhé poloviny 80. let

Pozoruhodné a stále více akcentované období poválečné scény. NEBÝVALÉ VZEPĚTÍ MLADÉ GENERACE MALÍŘŮ TEHDEJŠÍ SCÉNY, KOMPAKTNÍ A JASNÝ PROJEV ŘADY TĚCHTO UMĚLCŮ JE ČÍM DÁL VÍCE VYHLEDÁVANOU A RESPEKTOVANOU SOUČÁSTÍ VÝVOJE ČESKÉ VÝTVARNÉ SCÉNY.

Narození můry

České umění po roce 1989

Nejrozsáhlejší část sbírky zastupuje právě umění po roce 1989. Tato etapa kontinuálně mapuje vývoj české scény. Jde zde o jakousi otevřenou platformu, která není omezena technikou nebo použitým médiem.

Skupinka

Mezinárodní figurativní malba po roce 2000

Tato součást sbírky je rozvíjena od roku 2011 a obsahuje přibližně 100 uměleckých děl. Jejím těžištěm je malba a hlavním cílem této sbírky je kontextualizace mezinárodní a domácí výtvarné scény. Jde zde především o malbu po roce 2000 a jsou zde akcentována zejména tradiční centra evropské malby posledních let z Lipska, Kluže, Berlína nebo Velké Británie.

Monitor

Videoart

Nedílnou součástí sbírky je také videoart. Tato zásadní součást sbírky je budována především v posledních dvou letech. Reflektuje pozoruhodné projekty významných autorů a uměleckých skupin především z českého prostředí. Sbírka soustavně sleduje aktuální dění na této scéně a postupně do svých fondů zařazuje další mimořádná díla.

Psychogravitace

KONTAKT

Jan Kudrna

T:

+420724133900

M:

kudrna@rrc.info

      Jan Kudrna

T:   +420724133900

M:  kudrna@rrc.info