Počátek století & česká meziválečná scéna

Nedílná součást naší kultury a vývoje dějin umění 20. století. Moment, který ve sbírce představuje pozoruhodný vývojový dokument k etapám a směrům následujícím.

Duel

Geometrie a konstruktivizmus 60.–80. let

Nefigurální, geometrické práce poslední třetiny 20. století dnes hodnotíme jako zásadní a nedílnou součást naší poválečné výtvarné scény. Akcent je zde mimo jiné kladen především na díla a členy Klubu konkretistů z let 1967-1971.

Malé hrací prostředí

Česká malba druhé poloviny 80. let

Pozoruhodné a stále více akcentované období poválečné scény. NEBÝVALÉ VZEPĚTÍ MLADÉ GENERACE MALÍŘŮ TEHDEJŠÍ SCÉNY, KOMPAKTNÍ A JASNÝ PROJEV ŘADY TĚCHTO UMĚLCŮ JE ČÍM DÁL VÍCE VYHLEDÁVANOU A RESPEKTOVANOU SOUČÁSTÍ VÝVOJE ČESKÉ VÝTVARNÉ SCÉNY.

Exodus

České umění po roce 1989

Nejrozsáhlejší část sbírky zastupuje právě umění po roce 1989. Tato etapa kontinuálně mapuje vývoj české scény. Jde zde o jakousi otevřenou platformu, která není omezena technikou nebo použitým médiem.

Bad news

Mezinárodní figurativní malba po roce 2000

Tato součást sbírky je rozvíjena od roku 2011 a obsahuje přibližně 100 uměleckých děl. Jejím těžištěm je malba a hlavním cílem této sbírky je kontextualizace mezinárodní a domácí výtvarné scény. Jde zde především o malbu po roce 2000 a jsou zde akcentována zejména tradiční centra evropské malby posledních let z Lipska, Kluže, Berlína nebo Velké Británie.

Warum ich kein Konservativer bin

Videoart

Nedílnou součástí sbírky je také videoart. Tato zásadní součást sbírky je budována především v posledních dvou letech. Reflektuje pozoruhodné projekty významných autorů a uměleckých skupin především z českého prostředí. Sbírka soustavně sleduje aktuální dění na této scéně a postupně do svých fondů zařazuje další mimořádná díla.

Mostary

KONTAKT

Jan Kudrna

T:

+420724133900

M:

kudrna@rrc.info

      Jan Kudrna

T:   +420724133900

M:  kudrna@rrc.info