Podmínky zápůjček

U vystaveného díla musí být vždy uvedeno v popisce „sbírka Roberta Runtáka“.

Vypůjčitel přebírá odpovědnost za vypůjčené dílo od okamžiku jeho převzetí do jeho návratu do výše smluvně uvedené pojistné hodnoty díla.

Pokud není uvedeno jinak, (díla mimořádné hodnoty a stěžejního umělecko-historického významu) není vyžadováno speciální balení děl (klima bedny).

Půjčitel je povinen zajistit přepravu díla v odpovídajícím automobilu, který je adekvátní rozměrům díla, a klimatickým podmínkám v době jeho převozu.

Nejzazší termín, kdy bude možno z naší strany žádost, smlouvu a samotnou výpůjčku administrovat, jsou 3 týdny od termínu zahájení výstavy (pokud nejde o rozšíření již dříve rozjednané zápůjčky).

Exodus
Série ABB
Uzel
Lounge
Warum ich kein Konservativer bin
La forme du bleu
Jadran
Obraz
Dvě pozice krychle

KONTAKT

Jan Kudrna

T:

+420724133900

M:

kudrna@rrc.info

      Jan Kudrna

T:   +420724133900

M:  kudrna@rrc.info