Podmínky zápůjček

U vystaveného díla musí být vždy uvedeno v popisce „sbírka Roberta Runtáka“.

Vypůjčitel přebírá odpovědnost za vypůjčené dílo od okamžiku jeho převzetí do jeho návratu do výše smluvně uvedené pojistné hodnoty díla.

Pokud není uvedeno jinak, (díla mimořádné hodnoty a stěžejního umělecko-historického významu) není vyžadováno speciální balení děl (klima bedny).

Půjčitel je povinen zajistit přepravu díla v odpovídajícím automobilu, který je adekvátní rozměrům díla, a klimatickým podmínkám v době jeho převozu.

Nejzazší termín, kdy bude možno z naší strany žádost, smlouvu a samotnou výpůjčku administrovat, jsou 3 týdny od termínu zahájení výstavy (pokud nejde o rozšíření již dříve rozjednané zápůjčky).

Obraz
Série ABB
Mostary
Časoprostorová plastika
Skupinka
Angela Merkel
Warum ich kein Konservativer bin
Narození můry
Bez názvu

KONTAKT

Jan Kudrna

T:

+420724133900

M:

kudrna@rrc.info

      Jan Kudrna

T:   +420724133900

M:  kudrna@rrc.info