sbírka

roberta
runtáka

Sbírka Roberta Runtáka zahájila svou činnost v roce 2007, kdy Robert Runták se svým partnerem pořídili první umělecké dílo. Samotné systematické pořizování uměleckých děl se však datuje rokem 2010. Za tuto dobu prošla sbírka organickým vývojem, který vyústil v její dnešní podobu.

V současnosti je zastoupeno okolo 400 autorů a zhruba 1 800 uměleckých děl. Sbírka nemá typické zaměření na dané konkrétní období, či umělecký okruh. Akcentuje však některé vybrané momenty dějin českého výtvarného umění a částečně také jednu etapu současné evropské malby. Sbírka Roberta Runtáka je aktivní na poli pořádání výstav a spolupráce jak s privátními, tak veřejnými institucemi. Za dobu své existence byla díla ze sbírky zapůjčena na zhruba 200 výstavních projektů do více než 10 zemí.

Zásadním posláním sbírky je také podpora vydávání vlastních publikací o sbírce a podpora autorům samotným v tomto snažení. Sbírka takto svým partnerstvím stála u zrodu přibližně 50 autorských a kolektivních katalogů či monografií.

2020

Lounge
USO Showgirls
Kyvadlo – Pocta Calderovi
Untitled No.2
Série ABB
Mužská hlava
Revoluční (ministranti, demonstranti)
Kubistické zátiší (s lahvemi a dýmkou)
Jadran

KONTAKT

Jan Kudrna

T:

+420724133900

M:

kudrna@rrc.info

      Jan Kudrna

T:   +420724133900

M:  kudrna@rrc.info